Attestering & premies

Opname isolatiewaarde Recycork in EPB-databank

De Vlaspit heeft testen laten uitvoeren bij het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB) die de isolatiewaarde van Recycork (her)bevestigen en die toelaten deze waarde op te nemen in de EPB-databank. De EPB-productgegevens databank is een dienst die de Gewesten aan alle betrokkenen aanbieden om op een toegankelijke en synthetische wijze productgegevens aan te reiken in het kader van een EPB aangifte. De erkenning in de EPB-productgegevens databank is gebaseerd op een aantal procedures die een zo groot mogelijk betrouwbaarheid van de productgegevens verzekeren: www.epbd.be

 

Recycork 6mm heeft een thermische conductiviteit - λ - van 0,043 W/mK

DOWNLOAD ATTEST WTCB

 

Isoleren met Recycork komt in aanmerking voor isolatiepremies.

Voorwaarde is dat voor elke specifieke toepassing de vooropgestelde minimale R-waarde (warmteweerstand) wordt gehaald.
Voor de berekening van R wordt de isolatiedikte (uitgedrukt in meter) gedeeld door de warmtegeleidingscoëfficiënt van het isolatiemateriaal, uitgedrukt als λ (lambda).

Warmteweerstand R = dikte (m) / λ (W/mK) = m²K/W

 

Onderstaande tabel geeft de warmteweerstand voor verschillende diktes Recycork kurkisolatiekorrels 6mm:
  • dikte   7cm   λ 0.047 W/mK   R 1,49 m²K/W
  • dikte 10cm   λ 0.047 W/mK   R 2,13 m²K/W
  • dikte 16cm   λ 0.047 W/mK   R 3,40 m²K/W
  • dikte 20cm   λ 0.047 W/mK   R 4,25 m²K/W

 

Welke isolatiepremies bestaan er in Vlaanderen?

Welke isolatiepremies bestaan er in Brussel?

prijsofferte of voor meer toelichting over de mogelijkheden van ons product.*

Bijlage(s)

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@recycork.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.