Welkom bij Recycork

Recycork is kurkgranulaat, afkomstig van gerecycleerde kurk, dat gebruikt wordt voor isolatie in de bouw en voor andere toepassingen.
Recycork is een netwerk voor kurkrecyclage bestaande uit partners uit de sociale economie en voorzieningen voor personen met een handicap, die samenwerken met gemeenten, intercommunales en bedrijven.

 

nieuw product:
Kurkboomplaten

De kurkboomplaten werden onlangs voorgesteld aan de pers

 

In Leuven loopt een speciale inzamelactie om 400.000 kurken in te zamelen. Vind hier de lijst met inzamelpunten of ga naar de kaart.


Bijlage(s)

 
 
 

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@recycork.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.