WAAROM RECYCLEREN?

  • Kurk vergaat niet gemakkelijk en kan dus beter hergebruikt worden.
  • Door kurk te hergebruiken kan men de productiedruk op de kurkboomgaarden verlichten.
  • Kurken verzamelen vormt een actieve bijdrage tot de afvalbeperking.
  • Kurk verliest zijn kwaliteiten niet door het proces van vermalen en granuleren.

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@recycork.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.